NOTE: If you are easily offended by offensive things then please go somewhere else. I suggest pbskids.org or barbie.com, you wuss!


SCROLL TO THE BOTTOM OF THIS PAGE TO LISTEN TO MY HILARIOUS AND WILDLY OFFENSIVE PODCAST!

Sunday, May 3, 2009

Miyarabi's Prayer from Godzilla VS Mechagodzilla ...Ko yai you domo
Tobari mo kiru
Asa wa hi tama
Nemuri kara
Samete hoshi no
Watashi no Shisa
Hoshi no hama mede matte iru no
Shisa chikara tsuyoku
Aoi kora yu o koete
Hoho no namida
Hoite okure
Watashi no mune ne
Moette iru, moette iru,
Shisa! Shisa! Shisa!
Kiru ryuu, Shisa!
Ko yai you domo
Tobari mo kiru
Asa wa hi tama
Nemuri kara
Samete hoshi no
Watashi no Shisa
Yashi no hata mede matte iru no
Shisa chikara tsuyoku
Akai dei no oo yutte
Watashi no negai
Kiite okure
Watashi no mune ne
Matte iru, matte iru,
Shisa! Shisa! Shisa!
Kiru ryuu, Shisa!


No comments: